Tour Coco Beach Camp 2 ngày 1 đêm – Ở Phòng từ CN – Thứ 5

Tour du lịch Coco Beach Camp 2 ngày 1 đêm  đi vào ngày các ngày Chủ nhật – thứ 5 thì không có hoạt động Paty Dj và cũng không bắt buộc ăn tiệc Nướng BBQ do đó DL Việt Du thiết kế chương trình để quý khách có thể chọn ăn Thường setmenu hoặc…