Tour Phan Thiết 2 ngày 1 đêm – Team Building – Gala Dinner

Tour Phan Thiết 2 ngày 1 đêm được Công Ty du lịch Việt Du thiết kế dành cho khách đoàn từ 40 khách trở lên. Chương trình Phan Thiết 2 ngày 1 đêm bao gồm Team Building kết hợp Gala Dinner. Tên Resort Tiêu chuẩn Tháng 9, 10, 11, 12, 1 Tháng 2, 3, 4…